Konsorcja Kobiet

Wiemy, że jednym z większych problemów małych kobiecych biznesów jest brak niektórych umiejętności oraz brak środków finansowych na zapłacenie za nie komuś innemu, np. prowadzenie marketingu czy stworzenie strony www. Problemem jest także brak kontaktów, brak osób do współpracy a często także nieumiejętność poszukiwania takowych. Dlatego stworzyłyśmy projekt Konsorcja Kobiet.

Kobietom wyłonionym do udziału w projekcie pomagamy stworzyć kilkuosobowe zespoły, które mają na celu wspierać i pomagać w działaniach biznesów poszczególnych kobiet lub stworzyć coś wspólnego.

Comments are closed.